Discography


LAO full-length


Vordan Karmir - Lao

Cover art by Maram AVA

Tracklist

Անմահների վկայական (Anmahneri Vkayakan)
Խայտառակ (Khaytarak)
Այն ինչ ունեինք (Ayn Inch Uneinq)
Լաո (Lao)
Ձայն մը հնչեց (Dzayn Mh Hnchets)
Լեբլեբիջիների խմբերգ (Leblebijineri Khmberg)
Մարտահրավեր (Martahraver)
Սարդարապատ (Sardarapat)

A4 full-length


A4 cover art

Tracklist:

1. Testosterone
2. Red Beast
3. Sexy Monkey
4. Pure Poison
5. A4 Faces
6. Flaming Memories
7. Eyes Too Wide
8. Fish Heart
9. Song to My Son
10. White Elephants
11. Ogre Mushrooms
12. Up or Down

Not an Album EP


Not an Album

Tracklist:

1. White Elephants
2. Political Drama
3. Pornographic Relations
4. A4 Faces
5. Vordan Colors
6. Evolution Tick

Vordan Karmir EP


Vordan Karmir EP cover art

Get the CD from music stores of Yerevan and Vanadzor, also from CDBaby and iTunes.

Tracklist:

  1. A Voice Has Tolled
  2. Ogre Mushrooms *
  3. Vordan Colors

Cartoon characters by Ara Poghosyan.
Design by Samvel Tatoyan.

Recording and mixing in “Sharmony Studio” by Arman Avetisyan Tigran Kuzikyan
* Recorded in Vibrographus studio, mixed by Serj Melkonyan.

All rights reserved. Any unauthorized copying, recording, re-recording, performance or
broadcasting of the material included on this cd is a violation of international copy righting laws.

(C) & (P) 2010 “Vordan Karmir”. Produced and distributed by Vahan Poghosyan.Subscribe to our mailing list

Designed and developed by Rekwired.